Ons KAM-beleid | Galvano Hengelo

Milieu als speerpunt

Ons milieubeleid is sterk preventief. Het is erop gericht om de belasting van onze processen op het milieu te inventariseren, te beheersen en waar (bedrijfseconomisch) mogelijk voortdurend te reduceren. Dit beleid is gebaseerd op een aantal hoofdzaken:

  • Werken volgens de meest energie-efficiënte methode (MJA deelnemer)
  • Voldoen aan de NeR (Nederlandse Emissie Richtlijn)
  • Minimalisatie emissies naar water
  • Voorkoming emissies naar de bodem
  • Zuinig gebruik grond- en hulpstoffen
  • Afvalbeheer volgens voorkeur reeks (Preventie / Recycling / Verwerking)
  • Voorkomen risico en hinder voor de omgeving, beleid (zware) ongevallen

Lees meer over de bedrijfsfilosofie van Galvano Hengelo

pand Galvano Hengelo