Galvano Hengelo

Duurzaamheid

Ons gehele proces is gericht op duurzaamheid. Uw producten hebben een veel langere levensduur door de door ons aangebrachte lagen. 

Het produceren van deze lagen doen wij ook zo duurzaam mogelijk. In 2013 is ons gebouw ingericht volgens de laatste stand der techniek met o.a gebouwbeheerssyssteem, recyclewater, afzuiging onder deksels, een warmte terugwinninginstallatie en hebben we overal led verlichting. De stroom die we gebruiken is groen en de benodigde warmte ontvangen we van een biomassa warmte opwekkingsstation. 

Waterzuivering

We hebben een eigen waterzuivering, waarin wij proces- en spoelbaden behandelen tot water wat geloosd kan worden op het riool en slib. Het slib persen wij hierbij tot filterkoek. Het slib en procesbaden die wij zelf niet kunnen verwerken, laten wij door externe afvalverwerkers behandelen hiervan wordt weer meer dan de helft gerecycled. Natuurlijk scheiden wij al ons afval, maar we proberen ook zo min mogelijk afval te creëren, niet alleen in de productie. Zo hebben we afgelopen jaar een automatiseringsslag gemaakt waardoor wij veel minder papier zijn gaan gebruiken.

Milieubeleid

Ons milieubeleid is erop gericht om de belasting van onze processen op het milieu te inventariseren, te beheersen en waar (bedrijfseconomisch) mogelijk voortdurend te reduceren. Dit doen we onder andere door onze processen continu te optimaliseren zodat wij het milieu zo min mogelijk belasten en toch een constant goede kwaliteit kunnen leveren.

Dit monitoren wij in ons eigen laboratorium, maar wij laten periodiek ook lucht, geluid en blootstellingsmetingen uitvoeren. Hierdoor weten we ook zeker dat onze emissies naar het milieu onder controle zijn en dat de werkomgeving voor onze medewerkers goed is, zodat zij duurzaam inzetbaar blijven.

 

Ons beleid is gebaseerd op een aantal hoofdzaken:

  • Werken volgens de meest energie-efficiënte methode (MJA deelnemer)
  • Voldoen aan de NeR (Nederlandse Emissie Richtlijn)
  • Minimalisatie emissies naar water
  • Voorkoming emissies naar de bodem
  • Zuinig gebruik grond- en hulpstoffen
  • Afvalbeheer volgens voorkeur reeks (Preventie/Recycling/Verwerking)
  • Voorkomen risico en hinder voor de omgeving, beleid (zware) ongevallen

Lees meer over de bedrijfsfilosofie van Galvano Hengelo​