Over Galvano | Galvano Hengelo

Galvaniseren als meerwaarde

Galvano Hengelo is een middelgroot gespecialiseerd galvaniseerbedrijf opgericht in 1996, kent een brede en stabiele klantenkring en is actief in een groot aantal marktsegmenten. Galvaniseren doen wij in een modern en dynamisch bedrijf met een breed assortiment galvanische- en chemische processen en vakkundig personeel. Kwaliteit, snelheid en betrouwbaarheid zijn onze kernwaarden, net als het maken van duidelijke afspraken en deze nakomen.

Your surface, our service!

Galvano zal bij de uitvoering en ondersteuning van een breed assortiment oppervlaktebehandelingen haar klanten maximaal ontzorgen. Door klanten technisch en logistiek te ondersteunen en binnen korte levertijden een kwalitatief goed product te leveren willen we graag een langdurige relatie met onze klanten aangaan. Dit bereiken we door intern goed samen te werken en op alle niveaus open en eerlijk te communiceren. Het ontzorgen geldt ook zeker intern, een proactieve werkhouding is noodzakelijk voor goede samenwerking tussen collega’s en afdelingen onderling, daarmee wordt een efficiënte dienstverlening gecombineerd met een prettige werksfeer.

Om onze organisatie vorm te geven en te sturen is een eenduidig KAM-beleid noodzakelijk. Het kwaliteitsbeleid is erop gericht voortdurend de wensen van de klant te monitoren en hier zoveel mogelijk op in te spelen. Productkwaliteit boven elke discussie. We willen een betrouwbare toeleverancier zijn die bij de klant een stuk zorg wegneemt door goed en tijdig te leveren tegen eerlijke prijzen. Daarvoor zal Galvano de kwaliteit van het personeel, de organisatie en het integrale managementsysteem continue verbeteren. Dit realiseren wij onder andere door “training on the job” en door aanvullende interne en externe opleidingen voor onze medewerkers op alle niveaus in de organisatie.

Ook het creëren van zo optimaal mogelijke arbeidsomstandigheden voor onze medewerkers in combinatie met een preventief arbobeleid draagt hieraan bij. Dit beleid is erop gericht om alle handelingen en situaties die, op welke wijze dan ook, schade aan personen en/of installaties kunnen toebrengen te vermijden.

Over Galvano